Vijesti

09.12.2016 Obilježeno 90 godina Odašiljača i veza
90 godina odašiljanja radijskog i 60 godina televizijskog signala ...više
05.10.2010 Uspješan prelazak na digitalnu televiziju
Ugašeni su analogni televizijski odašiljači u regiji D4 čime je završeno analogno odašiljanje televizijski signala i započelo "digitalno doba" televizije… ...više

Kontakti

Ured Uprave

Odašiljači i veze d.o.o.
Ulica grada Vukovara 269d,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 618 6000
Telefaks: +385 1 618 6100
E-mail: oiv@oiv.hr
Radno vrijeme: 7:30 do 15:30 radnim danom


PRODAJA

Više informacija o uslugama: ponude@oiv.hrPROBLEMI PRIJAMA

Digitalna televizija (DVB-T) i FM radio

Prijava smetnji i problema prijama signala...

Dostupnost signalaNOVO, Prekidi odašiljanja...

Informacije i savjeti...


Pristup informacijama više...

Maja Leljak Jurman
Službenik za informiranje
Tel: +385 1 618 6889
E-mail: maja.leljakjurman@oiv.hr


Zaštita osobnih podataka više...

Slaven Božo
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Tel: +385 1 618 6178
E-mail: slaven.bozo@oiv.hr

Direktor: Zoran Kezan
Adresa: Prisavlje 3
HR-10000 Zagreb
E-mail: zoran.kezan@oiv.hr
Tel: +385 1 618 6658
Fax: +385 1 611 0568
Direktor: Saša Radulić
Adresa: Ulica grada Vukovara 269d
HR-10000 Zagreb
E-mail: sasa.radulic@oiv.hr
Tel: +385 1 618 6501
Fax: +385 1 618 6120
Direktor: Mihael Jančić
Adresa: Ulica grada Vukovara 269d
HR-10000 Zagreb
E-mail: mihael.jancic@oiv.hr
Tel: +385 1 618 6184
Fax: +385 1 618 6012
Direktor: Milan Gjuranić
Adresa: Ulica grada Vukovara 269d
HR-10000 Zagreb
E-mail: milan.gjuranic@oiv.hr
Tel: +385 1 618 6185
Fax: +385 1 618 6100
Direktor: Tigran Vržina
Adresa: Ulica grada Vukovara 269d
HR-10000 Zagreb
E-mail: tigran.vrzina@oiv.hr
Tel: +385 1 618 6008
Fax: +385 1 618 6012
Direktor: Damjan Škornjak
Adresa: Ulica grada Vukovara 269d
HR-10000 Zagreb
E-mail: damjan.skornjak@oiv.hr
Tel: +385 1 618 6241
Fax: +385 1 618 6015

Više informacija o uslugama: ponude@oiv.hr

Direktor: -
Adresa: Ulica grada Vukovara 269d
HR-10000 Zagreb
E-mail: -
Tel: -
Fax: +385 1 618 6100
Direktor: Zvonko Glavaš
Adresa: Ulica grada Vukovara 269d
HR-10000 Zagreb
E-mail: zvonko.glavas@oiv.hr
Tel: +385 1 618 6175
Fax: +385 1 618 6100

webmaster | Uvjeti korištenja | © 2002- Odašiljači i veze d.o.o. LinkedIN
.
.
.
.