Vijesti

17.07.2017 Odašiljači i veze organizator 16. MBT konferencije 2018.
MBT2018 - Vodice od 23. do 25. svibnja 2018. godine. ...više
12.06.2017 OiV sudjelovao na 19. Zagreb Radio Fest-u
Profesionalna radijska komunikacijska mreža - Cronect ...više
01.06.2017 Odašiljači i veze na konferenciji „Ostani u Hrvatskoj“
Cilj konferencije je ukazati mladim ljudima potencijal pronalaska posla i ostanka u Hrvatskoj ...više

Zaštita okoliša


Tvrtka Odašiljači i veze zaštiti okoliša pridaje veliko značenje i kontinuirano radi na poboljšanju zaštite okoliša, gdje i kad god je to moguće.
Ciljevi zaštite okoliša osigurani su:
  • postupanjem s otpadom prema gospodarskim načelima i načelima zaštite okoliša što uključuje zbrinjavanje otpada na propisan način sukladno zakonskim propisima
  • izbjegavanje nastajanje otpada ako je moguće i ponovnom uporabom za neke druge svrhe
  • preventivnim i interventnim održavanjem opreme i instalacija
  • stalnom edukacijom i poboljšanjem postupaka u sustava zaštite okoliša
  • organiziranim djelovanjem u slučaju iznenadnog događaja prema planovima intervencije
  • uvođenjem novih tehnologija (smanjuje se potrošak električne energije, dugoročno smanjuje količina raznog otpada...)
Tvrtka Odašiljači i veze ima Certifikat za sustav upravljanja okolišem prema normi ISO 14001:2004. Brigom o okolišu osiguravamo potrebe očekivanja sadašnjih i budućih naraštaja.

Zelena energija

Za potrebe odašiljanja radijskih i televizijskih signala te za ostale potrebe OiV-ove djelatnosti troši se značajna količina električne energije. Električna energija koju OiV dobavlja od tvrtke HEP-Opskrba d.o.o. proizvedena je u značajnoj mjeri iz obnovljivih izvora (više...), u skladu sa zahtjevima CMS Standard Erzeugung EE (10/08) što potvrđuje TÜV SÜD certifikat (TRU certifikat). Više...
Strategijom energetskog razvoja Republike Hrvatski se radi osiguranja sigurne i pouzdane opskrbe energijom i njezine učinkovite proizvodnje i učinkovitog korištenja, osobito radi korištenja različitih obnovljivih izvora energije, osiguranja zaštite okoliša u svim područjima energetskih djelatnosti, utvrđuju nacionalni energetski programi, potrebna ulaganja u energetiku i poticaji za ulaganja u obnovljive izvore te unapređenje mjera zaštite okoliša.
 
Europska komisija i zemlje članice Europske unije potiču razvoj obnovljivih izvora energije kroz Direktive vezane uz obnovljive izvore energije i smanjenje emisije stakleničkih plinova. Projekti za korištenje obnovljivih izvora energije primjer su suvremenog načina razmišljanja u cilju održivog razvoja, naročito važni za Republiku Hrvatsku, članicu Europske unije.
webmaster | Uvjeti korištenja | © 2002- Odašiljači i veze d.o.o. LinkedIN
.
.
.
.