Vijesti

10.12.2014 OiV dobitnik godišnje nagrade Indeks DOP-a za 2014. godinu
Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović uručio je nagradu na svečanoj dodjeli ...više
25.11.2014 OiV na konferenciji KOM 2014
Predstavljen Projekt objedinjavanja svjetlovodne infrastrukture ...više
01.10.2014 OiV na međunarodnoj konferenciji ELMAR 2014
OiV predstavio studije "Distribucija video signala u realnom vremenu putem IP mreža" i "Mjerenja i propagacijski model u DVB-T2 mrežama" ...više

08.02.2011

PRIOPĆENJE UPRAVE OIV-a NA PROBLEME U PRIJEMU DVB-T SIGNALA ZBOG SMETNJI IZ ITALIJE
Tvrtka Odašiljači i veze d.o.o. (OiV), od pojave prvih problema u prijemu TV signala na zapadnoj obali Istre, a u zadnje vrijeme i u dijelovima Dalmacije (oko Zadra i Šibenika), kroz suradnju s Hrvatskom agencijom za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM), kao nacionalnim mjerodavnim regulatornim tijelom i u okviru zakonskih ovlaštenja intezivno poduzima sve raspoložive interventne mjere na rješavanju aktualnih problema. Realna je procjena Uprave OiV-a da je konačno i cjelovito rješenje ovog problema na kraći rok upitno, isključivo iz razloga što su smetnje u prijemu TV signala prouzročene neovlaštenim emitiranjem digitalnih TV signala nedopušteno visoke jakosti od strane talijanskih odašiljača, dakle izvan RH. Posebno želimo naglasiti da je detektirani uzrok problema u prijemu TV signala u izravnoj koliziji s odredbama Međunarodnog sporazuma o planu i raspodjeli frekvencijskih područja, koji je donesen i usvojen u Ženevi 2006, čije su odredbe obvezatne za sve zemlje članice odnosno njihove legitimne predstavnike.
Temeljem Odluka HAKOM-a iz travnja 2009. i srpnja 2010., na temelju provedenog javnog natječaja, OiV-u su izdane dozvole za obavljanje djelatnosti mrežnog operatora dva nacionalna DVB-T mutipleksa (MUXA i MUXB) i trećeg kombiniranog nacionalnog/regionalnog/lokalnog DVB-T multipleksa (MUXD). U predmetnim dozvolama, pored ostalog, precizno su definirani kriteriji odnosno uvjeti dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra, ključni tehnički parametri o elektroničkim komunikacijskim mrežama i uslugama te kriteriji pokrivenosti signalom određenih područja u Republici Hrvatskoj.
Slijedom navedenog, Uprava OiV-a odgovorno izjavljuje:
OiV svoju djelatnost mrežnog operatora digitalnog emitiranja TV programa u RH obavlja isključivo i u potpunosti u suglasju sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama te uz primjenu svih uvjeta i tehničkih parametara određenih Dozvolama.
Temeljem važećih zakonskih propisa i dobivenih Dozvola, OiV nije nadležan niti može samostalno i bez prethodnog odobrenja HAKOM-a mijenjati utvrđene parametre odašiljanja odnosno frekvenciju ili snagu (razinu) elektromagnetskog polja za pojedina područja.
Uprava OiV-a se odgovorno očituje na određene napise u medijima da za sadašnje smetnje i probleme u prijemu TV signala na dijelovima područja Istre i Dalmacije OiV niti u kojem smislu ne snosi bilo kakvu odgovornost.
Slijedom navedenog, Uprava OiV-a očekuje od nadležnih institucija države da se u što skorije vrijeme osiguraju uvjeti za nesmetanu uporabu dodijeljenih frekvencija, a za koje OiV uredno podmiruje svoje obveze, kako bi se izbjeglo stanje slično s analognom televizijom ili FM radijem, kada su nedopušteni signali talijanskih odašiljača godinama ometali i još uvijek u FM-u spektru ometaju signale hrvatskih odašiljača duž cijele Jadranske obale.
S obzirom na planirani nastavak prelaska na digitalno emitiranje i u drugim regijama u Republici Italiji, ukoliko talijanska regulatorna agencija ne uskladi uporabu radio frekvencijskog spektra s međunarodnim frekvencijskim planom, u narednom razdoblju je realno za očekivati slične probleme i na preostalom dijelu Jadranske obale i otoka.
Kako bi se ublažili postojeći problemi, OiV je interventno, uz suglasnost HAKOM-a, instalirao dodatne digitalne odašiljače za područja Istre koja su pogođena smetnjama, putem kojih se emitiraju nacionalni TV programi u MUX-u A na kanalu K-68 (Plovanija, Buje, Novigrad, Poreč, Vrsar, Rovinj i Umag). U interventnu mjeru investirano je više od 1 milijun kn.
OiV će kao i do sada, u interesu prvenstveno gledatelja i nakladnika, u okviru zakona, svojih ovlasti i mogućnosti poduzimati sve raspoložive mjere kako bi doprinio rješavanju problema prijema digitalnog signala u Republici Hrvatskoj.
webmaster | Uvjeti korištenja | © 2002-2014 Odašiljači i veze d.o.o.