Vijesti

03.02.2020 Započela montaža novog antenskog stupa na Petrovoj Gori
OIV kontinuirano ulaže u izgradnju novih objekata ...više
29.01.2020 Uspješno održan četvrti Dan strategije i planova Odašiljača i veza
Dodijeljene nagrade za prijedloge strateških inicijativa ...više
11.12.2019 Zaposlenici OIV-a skupili 18.860,00 kuna za „Zakladu - dječja onkologija Rebro“
Donacija za izgradnju i opremanje novog odjela dječje hematologije i onkologije KBC-a Zagreb ...više

Misija, vizija i ciljevi


Misija

Odašiljači i veze pružaju usluge zemaljskog i satelitskog odašiljanja radijskih i televizijskih programa, grade i daju u zakup elektroničke komunikacijske mreže, vodove i infrastrukturu, pružaju multimedijske usluge kao i druge profesionalne i komunikacijske usluge iz područja elektroničkih komunikacija, osobito vodeći računa o kvaliteti usluga i zadovoljstvu korisnika, održivom razvoju, energetskoj učinkovitosti i zaštiti okoliša te društvenoj odgovornosti i zadaćama koje imaju kao trgovačko društvo od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Vizija

Učvrstiti položaj vodećeg pružatelja usluga prijenosa digitalnih radijskih i televizijskih programa te omogućiti brzi pristup internetu i druge komunikacijske usluge za poslovne korisnike i javne službe u svakom naselju Hrvatske putem najkvalitetnije elektroničke komunikacijske infrastrukture.

Opći i posebni ciljevi

Jačanje pozicije u temeljnim djelatnostima i razvoj novih usluga
 • učvrstiti položaj vodećega mrežnog operatora u RH na području zemaljske radiodifuzije
 • nastaviti proširivati telekomunikacijske usluge, posebice preko povećanja telekomunikacijskih kapaciteta u svjetlovodnoj mreži
 • nastaviti širenje multimedijskih usluga
 • pratiti potrebe i želje kupaca i sukladno tomu promptno reagirati na svim područjima, posebno u telekomunikacijskim uslugama, digitalnoj televiziji i novim multimedijskim uslugama
 • kontinuirano raditi na poboljšanju kvalitete svih usluga.
Održavanje i razvoj elektroničke komunikacijske infrastrukture i s njome povezane opreme
 • održati položaj među vodećim infrastrukturnim operatorima u RH
 • kontinuirano raditi na održavanju i razvoju infrastrukture i unaprjeđenju usluga
 • kontinuirano skrbiti o svim aspektima zaštite okoliša.

Organizacijske vrijednosti

Temeljne vrijednosti usmjeruju naš odnos prema partnerima, kupcima i dobavljačima, a oblikuju i našu korporativnu kulturu. Posvećenost, suradnja, iskrenost i sigurnost vrijednosti su koje pokreću sve naše aktivnosti i na njima gradimo vlastitu prepoznatljivost i jedinstvenost. Svi djelatnici zajedno s Upravom odgovorni su za promicanje naših temeljnih vrijednosti kroz svakodnevno poslovanje te stvaranje okruženja u kojem se potiču i cijene iznimni rezultati, poštenje i etičnost:
 • Posvećenost svakog našeg zaposlenika poslovnim izazovima
 • Suradnja na svim područjima unutar kompanije način je na koji tražimo put do novih rješenja, ali i nadahnuće u svim zadacima koji su pred nama
 • Iskrenost prvenstveno prema sebi i kolegama, našim klijentima i zajednici u kojoj živimo, kako bismo u svakom trenutku razumjeli potrebe jedni drugih
 • Sigurnost koju pružamo svim našim kolegama preslikavamo na sve aspekte rada i života jer želimo i dalje uspješno poslovati, brinuti se za naše zaposlenike, zajednicu i okoliš.

Odnos s trećim stranama

Osnovni principi u pogledu odnosa s trećim stranama su:
 • Društvena odgovornost. Radom i djelovanjem nastojati opravdati očekivanja svojih poslovnih partnera te svih pravnih osoba s kojima OIV posluje te pozitivno utjecati na društvenu okolinu i kvalitetu života. 
 • Profesionalnost. Poslove u djelokrugu svog poslovanja obavljati na zakonit, odgovoran i profesionalan način, sukladno svim zakonskim, etičkim i društvenim pisanim i ne pisanim ali pozitivnim normama društva.
 • Etičnost. Odgovorno i savjesno ispunjavati obveze prema svim poslovnim partnerima te svim pravnim osobama s kojima OIV posluje.
 • Organizacijska okolina. Poticati razvoj organizacijske i procesne okoline koja će jačati međuljudske odnose i poticati timski rad u društvu što bitno pridonosi odnosu prema trećoj strani, brzini odgovora, realizacije predmeta trećih strana i u konačnici zadovoljstvu OIV partnera u poslovnom svijetu.
 • Razvoj. Posebnu pozornost poklanjati uvođenju novih tehnologija. Isto tako, kroz seminare, specijaliziranu obuku i dodatno školovanje omogućavati radnicima usvajanje novih znanja i zvanja ćime se može odgovoriti na učestale potrebe tržišta i korisnika OIV usluga.
 • Poslovni odnos. Veliku brigu poklanjati zahtjevima i željama trećih strana, potrebama, a sve u cilju izgradnje uzajamno korisnih odnosa s trećom stranom.
webmaster | Uvjeti korištenja | © 2002- Odašiljači i veze d.o.o. LinkedIN