PROBLEMI PRIJAMA

Digitalna televizija (DVB-T/T2),
DAB+NOVO i FM radio

Prijava smetnji i problema prijama
signala...

Dostupnost signala, Prekidi odašiljanja...
Informacije i savjeti...

Vijesti

27.11.2019 Odabrani nakladnici za treću fazu odašiljanja u DAB+ tehnologiji
Produljen rok za iskazivanje interesa ...više
27.11.2019 U organizaciji OIV-a i DVB-a održana međunarodna radionica „Future trends in terrestrial broadcast“
Prezentacija najboljih praksi, iskustava i izazova prelaska s DVB-T/MPEG-2 na DVB-T2/HEVC ...više
12.11.2019 Započelo odašiljanje HD programa u DVB-T2 HEVC na području cijele Republike Hrvatske
Građani trebaju imati prijamnik koji može primati DVB-T2/HEVC signal ...više


OIV je član

Kupon za popust pri kupnji digitalnog prijamnika - tijek realizacije

 

Rokovi

Rok u kojem građani mogu iskoristiti kupon iz projekta "Digitalna Hrvatska" je 31.12.2010. Povrat sredstava za kupone koje trgovci zaprime nakon tog roka neće im biti odobren.
Rok u kojem trgovci trebaju dostaviti obračune s kuponima na HRT je 31.1.2011. Nakon isteka tog roka, obračuni se više neće zaprimati i neće biti moguće ostvariti povrat sredstava.
 

Tijek

1.     Hrvatska pošta d.d. dostavlja kupon pretplatniku

2.     Pretplatnik prilikom kupovine digitalnog prijamnika predaje kupon i time ostvaruje popust od 75 kuna.
  • Kupon je vrijednosni papir – njime kupac ostvaruje umanjenje računa pri kupovini DVB uređaja.
  • Kupon može unovčiti samo pretplatnik osobno.
  • Svaki prodavač dužan je izvršiti identifikaciju i provjeriti podatke s kupona i osobne iskaznice.
  • Ukoliko se podatci ne podudaraju (nepokretnost pretplatnika, preminuli pretplatnik, ostali razlozi), tada prodavač uzima kupon i upućuje kupca da se obrati Pozivnom centru Vlade Republike Hrvatske za pomoć u prelasku na digitalnu televiziju te promijeni svoje podatke u bazi radiotelevizijskih pretplatnika. Po promjeni podataka kupcu će biti upućen novi kupon s točnim podacima. Prodavač neiskorišteni kupon vraća Hrvatskoj radioteleviziji s naznakom u praznim poljima na poleđini kupona da podaci s kupona nisu u skladu s osobnim podacima korisnika kupona.
3.     Trgovac vraća kupone Hrvatskoj radioteleviziji (otrgnuti dio kupona koji sadrži bar kod – veći dio kupona), zajedno s obračunom u  prikladnom pakiranju (omotnica, paket i sl,..) na adresu:
HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
Odjel pristojbe HRT-a
Prisavlje 3
10 000  Zagreb
Ukoliko imate dodatnih pitanja, molimo kontaktirajte Odjel pristojbe tel.:  
0800-1-1-2011 uz odabir opcije "1" - bespatni poziv, ili:
tel.: 01/634 2 634
 fax: 01/634 3 586
Manji dio kupona bez bar koda trgovac zadržava za sebe.
 
4.     Sadržaj pakiranja
U pakiranju koje trgovac šalje Hrvatskoj radioteleviziji je potrebno staviti otrgnuti dio kupona koji sadrži bar kod (veći dio kupona), maloprodajne račune kupaca i Obračun kupona za naplatu.
4. 1. Otrgnuti dio kupona koji sadrži bar kod 
  • Poželjno je da otrgnuti dijelovi kupona budu složeni uredno i jednoobrazno u paket (kovertu, kutiju ili slično).
  • Količina otrgnutih dijelova kupona u jednom pakiranju nije uvjetovana niti ograničena.
  • Uz svaki otrgnuti dio kupona potrebno je priložiti presliku pojedinačnog računa izdanog pretplatniku (prema Odluci Vlade Republike Hrvatske). Otrgnuti dijelovi kupona koji su oštećeni (zašarani, izblijedjeli, nedostaje dio kupona, tako da se ne vide svi podatci o pretplatniku, broj kupona i bar kod) neće se priznati.
4.2. Obračun kupona za naplatu 
  • Za potrebe provedbe projekta digitalizacije televizije u Republici Hrvatskoj propisan je posebno obrazac Obračuna kupona za naplatu, koji vrijedi isključivo za ovu namjenu.
  • Obrazac Obračuna kupona za naplatu je dostupan u pdf formatu (za ručno ispunjavanje) ili u xls formatu za elektronsko ili ručno ispunjavanje. Obračun kupona za naplatu mora biti uredno ispunjen i ovjeren od strane ovlaštene osobe trgovca prema dolje priloženom uzorku (kliknite na link za primjer). Na Obračunu kupona za naplatu potrebno je navesti ukupan broj pripadajućih kupona na koje se Obračun odnosi po jediničnoj cijeni od 75,00 kn te ukupan iznos Obračuna.
Ukoliko imate dodatnih pitanja, molimo kontaktirajte Odašiljače i veze:
tel.: 01/6186 000
fax: 01/6186 100
e-mail: dvbt@oiv.hr

5.     Po primitku pakiranja od strane trgovca, Hrvatska radiotelevizija provjerava vjerodostojnost podataka na kuponu njihovom usporedbom s podacima u bazi i po potrebi ažurira bazu pretplatnika.
 
6.     Po provjeri vjerodostojnosti podataka, Hrvatska radiotelevizija svojim pečatom ovjerava Obračun kupona za naplatu. U slučaju neslaganja iznosa Obračuna, odnosno količine kupona, Hrvatska radiotelevizija u kontaktu s trgovcem ili samostalno provodi potrebne ispravke Obračuna.
 
7.     Hrvatska radiotelevizija jednom u 15 kalendarskih dana ovjerene Obračune kupona za naplatu dostavlja Odašiljačima i vezama. Pritom zadržava otrgnute dijelove kupona i pohranjuje ih u arhivu.
 
8.     Po primitku ovjerenih Obračuna kupona za naplatu, Odašiljači i veze doznačava trgovcima ovjereni iznos s Obračuna u roku ne duljem od 15 kalendarskih dana od dana zaprimanja Obračuna u tvrtki Odašiljači i veze.
 

NAPOMENE

Svi kuponi koje Hrvatska pošta ne uspije isporučiti, vratit će se Hrvatskoj radioteleviziji na arhiviranje.
Ukoliko se u međuvremenu pretplatnici koji nisu dobili kupon jave i isprave svoje podatke u bazi podataka, Hrvatska radiotelevizija će jednom mjesečno dostavljati Hrvatskoj pošti popis dodatnih pretplatnika kojima će Hrvatska pošta ponovno slati kupone. Ukoliko se kuponi još jedan put vrate kao neisporučeni, više se neće isporučivati.  Svi kuponi koji se ne vrate smatrat će se isporučenima.

 

Kupon strana 1

      
 

LETAK VLADE RH - SIĐITE S KROVOVA (PDF format) 

DTV-ObracunKupona-Obrazac-v-2009-06.pdf

DTV-ObracunKupona-Obrazac-v-2009-06.xls

DTV-ObracunKupona-Obrazac-v-2009-06-PRIMJER_EL.pdf

DTV-ObracunKupona-Obrazac-v-2009-06-PRIMJER_RUCNO.pdf

webmaster | Uvjeti korištenja | © 2002- Odašiljači i veze d.o.o. LinkedIN