PROBLEMI PRIJAMA

Digitalna televizija (DVB-T/T2),
DAB+NOVO i FM radio

Prijava smetnji i problema prijama
signala...

Dostupnost signala, Prekidi odašiljanja...
Informacije i savjeti...

Vijesti

27.11.2019 Odabrani nakladnici za treću fazu odašiljanja u DAB+ tehnologiji
Produljen rok za iskazivanje interesa ...više
27.11.2019 U organizaciji OIV-a i DVB-a održana međunarodna radionica „Future trends in terrestrial broadcast“
Prezentacija najboljih praksi, iskustava i izazova prelaska s DVB-T/MPEG-2 na DVB-T2/HEVC ...više
12.11.2019 Započelo odašiljanje HD programa u DVB-T2 HEVC na području cijele Republike Hrvatske
Građani trebaju imati prijamnik koji može primati DVB-T2/HEVC signal ...više


OIV je član

Satelitsko odašiljanje

Satelitsko i multimedijsko središte Deanovec
U sklopu Hrvatske radiotelevizije, 1991. godine započeli smo s analognim odašiljanjem televizijskog programa na satelit. Danas odašiljemo televizijske i radijske programe na satelit Eutelsat 16A iz OIV-ovog Satelitskog i multimedijskog središta Deanovec.
Odašiljanje na satelit Eutelsat 16A namijenjeno je za tzv. DTH (Direct-to-Home) distribuciju, tj. za izravnu distribuciju do krajnjih gledatelja te distribuciju prema kabelskim distributerima.
Satelitsko središte Odašiljača i veza sadrži 10 odašiljačkih satelitskih postaja promjera od 2,4m do 7,6m te više od 20 prijamnih satelitskih antena promjera 3,7m i 2,4m s ugrađenim automatskim sustavom za odleđivanje.
Kvalitetu usluge jamčimo:
 • iskusnim i školovanim tehničkim osobljem dostupnim 24/7 na lokaciji
 • redundancijom u svim bitnim segmentima sustava: opremi, zemaljskoj i satelitskoj mreži za prijenos sadržaja, pa čak i priključku na elektroenergetsku mrežu.
Možemo odašiljati televizijske i radijske programe u sklopu naših multipleksa na satelitima Eutelsat 16A ili na bilo koji drugi satelit koji je vidljiv s hrvatskog teritorija. Emitiranje na satelitima koji nisu vidljivi s teritorija Republike Hrvatske (npr. satelitima namijenjenim za pokrivanje Amerike ili Australije), možemo ostvariti u suradnji s našim partnerima.
Usluge satelitskog odašiljanja možemo kombinirati sa svim našim multimedijskim uslugama. Odašiljanje može biti nekodirano (FTA, Free To Air), kodirano pomoću našeg Viaccess sustava, a možemo ostvariti kodiranje i drugim sustavima, ovisno o Vašim potrebama.
Uplink usluga Deanovec

Satelit Eutelsat 16A - DTH distribucija


Na satelitu Eutelsat 16A OIV odašilje na dvije frekvencije. Za prijam signala OIV multipleksa sa satelita Eutelsat 16A potreban je DVB-S2 prijamnik i satelitska antena minimalnog promjera 60cm usmjerena na orbitalnu poziciju 16°E. Karta pokrivanja satelita s pripadajućom razinom signala prikazana je na slici. Ako se ne nalazite na području gdje je signal najjači moguće da će vam biti potrebna veća prijamna antena.
Eutelsat 16 A

Parametri prijama signala sa satelita Eutelsat 16A (DVB-S):
 • Pozicija satelita: 16° Istočno
 • Format odašiljanja: DVB-S QPSK
 • Frekvencija: 10.720 GHz
 • Polarizacija: Horizontalna (X)
 • Symbol rate: 27500
 • FEC: 3/4

Sadržaj OIV-ovog signala prikazan je u tablici. Nekodirane (FTA) radijske i televizijske programe moguće je pratiti s bilo kojim DVB-S MPEG4 prijamnikom, dok je za kodirane sadržaje potreban DVB-S MPEG4 prijamnik s ugrađenim Viaccess dekoderskim modulom i dekoderskom karticom odgovarajućeg TV nakladnika.


HRTInt. TV FTA MPEG4
SLO-TV1 TV Viaccess
SLO-TV2 TV Viaccess
SLO-TV3 TV Viaccess
SLO-RA1-INF Radio FTA
SLO-RA2 Radio FTA
SLO-RA3 Radio FTA
RADIO SI Radio FTA
Parametri prijama signala sa satelita Eutelsat 16A (DVB-S2):
 • Pozicija satelita: 16° Istočno
 • Format odašiljanja: DVB-S2 8PSK
 • Frekvencija: 11.63675 GHz
 • Polarizacija: Vertikalna (Y)
 • Symbol rate: 30000
 • FEC: 2/3

Sadržaj OIV-ovog signala prikazan je u tablici. Nekodirane (FTA) radijske i televizijske programe moguće je pratiti s bilo kojim DVB-S2 MPEG4 prijamnikom, dok je za kodirane sadržaje potreban DVB-S2 MPEG4 prijamnik s ugrađenim Viaccess dekoderskim modulom i dekoderskom karticom odgovarajućeg TV nakladnika.

HRT-TV1 HD TV Viaccess MPEG4
HRT-TV2 HD TV Viaccess MPEG4
HRT-TV3 HD TV Viaccess MPEG4
HRT-TV4 HD TV FTA MPEG4
HRTInt. TV FTA MPEG4
HRT-HR1 Radio FTA
HRT-HR2 Radio FTA
HRT-HR3 Radio FTA
VOICE OF CRO Radio FTA
HKR Radio FTA
SLO1 HD TV Viaccess MPEG4
SLO2 HD TV Viaccess MPEG4
SLO3 HD TV Viaccess MPEG4
RASLO PRVI Radio FTA
RASLO VAL 202 Radio FTA
RASLO ARS Radio FTA
RASLO RADIO SI Radio FTA
webmaster | Uvjeti korištenja | © 2002- Odašiljači i veze d.o.o. LinkedIN