PROBLEMI PRIJAMA

Digitalna televizija (DVB-T/T2),
DAB+NOVO i FM radio

Prijava smetnji i problema prijama
signala...

Dostupnost signala, Prekidi odašiljanja...
Informacije i savjeti...

Vijesti

18.01.2019 EU pravila o digitalnom radiju u središtu pozornosti na sajmu automobila u Brusselsu
svi radijski prijamnici u novim automobilima morat će imati mogućnost prijma DAB+ signala ...više
17.01.2019 Odlukom HAKOM-a OIV-u produljena dozvola za uporabu RF spektra
za mreže digitalne televizije za MUX A i MUX B ...više
09.12.2018 Novi OIV antenski stup i objekt Cavtat u završnoj fazi izgradnje
Novi stup visine je 24m ...više


OIV je član

Satelitsko odašiljanje

Satelitsko i multimedijsko središte Deanovec
U sklopu Hrvatske radiotelevizije, 1991. godine započeli smo s analognim odašiljanjem televizijskog programa na satelit. Danas odašiljemo televizijske i radijske programe na satelite Eutelsat 16A i Amos 3 iz OiV-ovog Satelitskog i multimedijskog središta Deanovec.
Odašiljanje na satelit Eutelsat 16A namijenjeno je za tzv. DTH (Direct-to-Home) distribuciju, tj. za izravnu distribuciju do krajnjih gledatelja te distribuciju prema kabelskim distributerima.
Odašiljanje na satelit Amos3 namijenjeno je prvenstveno distribuciji prema kabelskim distributerima.
Satelitsko središte Odašiljača i veza sadrži 10 odašiljačkih satelitskih postaja promjera od 2,4m do 7,6m te više od 20 prijamnih satelitskih antena promjera 3,7m i 2,4m s ugrađenim automatskim sustavom za odleđivanje.
Kvalitetu usluge jamčimo:
 • iskusnim i školovanim tehničkim osobljem dostupnim 24/7 na lokaciji
 • redundancijom u svim bitnim segmentima sustava: opremi, zemaljskoj i satelitskoj mreži za prijenos sadržaja, pa čak i priključku na elektroenergetsku mrežu.
Možemo odašiljati televizijske i radijske programe u sklopu naših multipleksa na satelitima Eutelsat 16A ili na bilo koji drugi satelit koji je vidljiv s hrvatskog teritorija. Emitiranje na satelitima koji nisu vidljivi s teritorija Republike Hrvatske (npr. satelitima namijenjenim za pokrivanje Amerike ili Australije), možemo ostvariti u suradnji s našim partnerima.
Usluge satelitskog odašiljanja možemo kombinirati sa svim našim multimedijskim uslugama. Odašiljanje može biti nekodirano (FTA, Free To Air), kodirano pomoću našeg Viaccess sustava, a možemo ostvariti kodiranje i drugim sustavima, ovisno o Vašim potrebama.
Uplink usluga Deanovec

Satelit Eutelsat 16A - DTH distribucija


Za prijam signala OiV multipleksa sa satelita Eutelsat 16A potreban je DVB-S prijamnik i satelitska antena minimalnog promjera 60cm usmjerena na orbitalnu poziciju 16°E. Karta pokrivanja satelita s pripadajućom razinom signala prikazana je na slici. Ako se ne nalazite na području gdje je signal najjači moguće da će vam biti potrebna veća prijamna antena.
Eutelsat 16 A
Parametri prijama signala sa satelita Eutelsat 16A:
 • Pozicija satelita: 16° Istočno
 • Frekvencija: 10.720 GHz
 • Polarizacija: Horizontalna (X)
 • Symbol rate: 27500
 • FEC: 3/4

Sadržaj OiV-ovog signala prikazan je u tablici. Nekodirane (FTA) radijske i televizijske programe moguće je pratiti s bilo kojim DVB-S prijamnikom, dok je za kodirane sadržaje potreban DVB-S prijamnik s ugrađenim Viaccess dekoderskim modulom i dekoderskom karticom odgovarajućeg TV nakladnika.

HRT-TV1 TV Viaccess
HRT-TV2 TV Viaccess
HRT-TV2 HD TV Viaccess MPEG4
HRT-TV3 TV Viaccess
HRT-TV4 TV FTA
HRTInt. TV FTA MPEG4
HRT-HR1 Radio FTA
HRT-HR2 Radio FTA
HRT-HR3 Radio FTA
VOICE OF CRO Radio FTA
SLO-TV1 TV Viaccess
SLO-TV2 TV Viaccess
SLO-TV3 TV FTA
SLO-RA1-INF Radio FTA
SLO-RA2 Radio FTA
SLO-RA3 Radio FTA
RADIO SI Radio FTA
HKR Radio FTA
TV Montenegro TVFTA
Radio Montenegro RadioFTASatelit Eutelsat 16A - distribucija prema kabelskim distributerima

Za prijam signala OiV multipleksa sa satelita Eutelsat 16A potreban je DVB-S2 prijamnik i satelitska antena minimalnog promjera 120cm usmjerena na orbitalnu poziciju 16°E.

Parametri prijama signala sa satelita Eutelsat 16A:
 • Pozicija satelita: 16° istočno
 • Frekvencija: 12.682 GHz
 • Polarizacija: Horizontalna (X)
 • Modulacija: 8-PSK
 • Symbol rate: 1250
 • FEC: 2/3
 • Pilot: ON
Sadržaj OiV-ovog signala za distribuciju prema kabelskim distributerima prikazan je u tablici.

NTH Quiz TV FTA

webmaster | Uvjeti korištenja | © 2002- Odašiljači i veze d.o.o. LinkedIN