OIV

Kako je raditi u OIV-u? 

92% zaposlenika zadovoljno je radnim okruženjem i kulturomKvalitetno i poticajno radno okruženje presudno je za motivaciju i uspješnost svakog našeg djelatnika. Svjesni uloge i značaja koju svatko od vas pojedinačno ima u ostvarenju zajedničkih ciljeva i doprinosa koje svojim radom pružate kako bismo bili što uspješniji na tržištu, vaše povratne informacije od iznimne su nam važnosti u unaprjeđenju kompanijske kulture.

Ključne vrijednosti na kojima gradimo radnu kulturu

timski rad

kvalitetna komunikacija

povezanost

 

Čak 92% naših zaposlenika zadovoljno je radom u OIV-u. Našim zaposlenicima izuzetno je važna komunikacija unutar poslovnog okruženja u kojem se najviše cijene otvorenost, iskrenost i odgovornost. 

Upravo iz tog razloga smo pokrenuli OIVin magazin vrijedan kanal internog komuniciranja koji potiče međusobno povjerenje i transparentnost cijele kompanije.

Naši zaposlenici imaju pozitivnu sliku o našoj tvrtci

U kontektstu radne klime najviše se cijeni dobro međusobno poznavanje, uvažavanje, spremnost na pomaganje i dijeljenje znanja.

85%

image organizacije

83%

radna klima

82%

upravljanje

81%

osnovni radni uvjeti

Organizacijska kultura OIV-a

Naša organizacijska kultura vrednuje otvorenost i povjerenje koje podržava naše ljude u profesionalnom i individualnom razvoju. Zato naši zaposlenici aktivno sudjeluju u stvaranju pozitivnog radnog okruženja. 

Najvažnije sastavnice organizacijske kulture OIV-a su osobni utjecaj na veličinu nagrada kod naših zaposlenika, visina plaće, zadovoljavajuća briga za osobni razvoj uz uviđanje priznavanja doprinosa. Osim toga, veoma su nam važni adekvatnost u procjeni učinka svakog pojedinog djelatnika, veća sloboda izražavanja i mogućnost informiranja, uz jačanje suradnje među odjelima.

Stručno usavršavanje

Naši zaposlenici stječu specijalistička i opća znanja. Specijalistička znanja se najčešće stječu školovanjem kod isporučitelja opreme koju OIV koristi u obavljanju osnovne djelatnosti, na konferencijama i seminarima u zemlji i inozemstvu, te in-house seminarima. Upravo zato izražen je porast broja zaposlenih koji sudjeluju u različitim oblicima stručnog usavršavanja, a usporedno s time rastu i ukupna ulaganja u obrazovanje.

Osim uobičajenih školovanja koja se odvijaju u specijaliziranim obrazovnim ustanovama, sve više se radi na in-house edukacijama koje vode zaposlenici stručni u određenim područjima, čime se poseban naglasak daje uštedama u vidu besplatnog prijenosa znanja većem broju zaposlenika.

Transparentni sustav mjerenja rezultata i nagrađivanja

Zaposlenici znaju koliko doprinose, kako će biti ocijenjeni i nagrađeni.

nagrađujemo rezultate

potičemo osobni razvoj

transparentno mjerimo napredak i učinak

potičemo timski rad