OIV

 

 

Antikorupcijski program

Na temelju Strategije suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine (NN 26/15), Uprava Odašiljača i veza d.o.o. je na 287. sjednici, održanoj 17. listopada 2019. godine donijela Akcijski plan za provedbu antikorupcijskih mjera za razdoblje 2019.-2020. godine, temeljem kojega se provode mjere sustavnog otklanjanja uzroka korupcije, uz navođenje rokova izvršenja i obveze izvješćivanja. U okviru provedbe navedenih mjera, objavljujemo sljedeće:

 

Izvješća o provedbi Akcijskog plana:

Radi kontinuiranog provođenja mjera sustavnog otklanjanja korupcije, uključujući uklanjanje svih nedostataka koji pogoduju korupciji, imenovane su osobe za pojedina područja:

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
Nada Vičić
tel: +385 (1) 618-6050
fax: +385 (1) 618-6100
e-mail: nada.vicic@oiv.hr

POVJERENIK ZA ETIKU
Saša Vilović
tel: +385 (1) 618-6076
fax: +385 (1) 618-6100
e-mail: sasa.vilovic@oiv.hr

OSOBA ZA NEPRAVILNOSTI
Danja Grbac
tel: +385 (1) 618-6344
fax: +385 (1) 618-6060
e-mail: danja.grbac@oiv.hr

UNUTARNJI REVIZOR
Nada Vičić
tel: +385 (1) 618-6050
fax: +385 (1) 618-6100
e-mail: nada.vicic@oiv.hr

U cilju aktivne provedbe ovog Akcijskog plana, želja nam je da nas, ukoliko imate saznanja o određenim problemima ili sumnjama u korupciju unutar Odašiljača i veza d.o.o. o tome izvijestite na e-mail adresu: antikorupcija@oiv.hr

S primjerenom pozornošću i angažmanom, poduzimati ćemo radnje protiv nepravilnosti i prijevara putem postupaka i kanala koje mehanizam pretpostavlja, pri tome u cijelosti štiteći izvor informacija.