OIV

Neprestano brinemo za okoliš
jer mislimo na zelenu budućnost


Zaštiti okoliša pridajemo veliko značenje i kontinuirano radimo na poboljšanju zaštite okoliša, gdje i kad god je to moguće.

Ciljevi zaštite okoliša osigurani su:

 • postupanjem s otpadom prema gospodarskim načelima i načelima zaštite okoliša što uključuje zbrinjavanje otpada na propisan način sukladno zakonskim propisima
 • izbjegavanjem stvaranja otpada ako je moguće i ponovnom uporabom za neke druge svrhe
 • preventivnim i interventnim održavanjem opreme i instalacija
 • stalnom edukacijom i poboljšanjem postupaka u sustavu zaštite okoliša
 • organiziranim djelovanjem u slučaju iznenadnog događaja prema planovima intervencije
 • uvođenjem novih tehnologija (smanjuje se potrošak električne energije, dugoročno smanjuje količina raznog otpada...)

 

Brigom o okolišu osiguravamo potrebe i očekivanja sadašnjih i budućih naraštaja. Društvo ima certifikat za sustav upravljanja okolišem prema normi ISO 14001:2004. Sustavno i redovito se provode unutarnje i vanjske provjere funkcioniranja sustava upravljanja okolišem.

Ime slike

Upravljanje energijom

Društvo ima certifikat prema normi ISO 50001 kao potvrdu uspješne implementacije sustava upravljanja energijom.

Ciljeve i mjere koje je Društvo poduzelo u svrhu gospodarenja energijom sukladno Akcijskom planu za 2017/2018:

 • promjena tarifnog modela obračuna el. energije s niskog na srednji napon
 • smanjenje potrošnje ekstra lakog loživog ulja za grijanje iskorištenjem otpadne topline iz FM i DVB-T odašiljača i smanjenje CO2
 • zamjena klasičnih signalnih svjetiljki na antenskim stupovima novim LED signalnim svjetiljkama
 • rekonstrukcija sustava grijanja na pojedinim objektima
 • smanjenje potrošnje el. energije za vanjski rasvjetu na većem broju lokacija
 • nabava električnih radijatora za grijanje na prijelazima sezone grijanja
 • vozni park – nabava električnog / hibridnog vozila
 • obnova voznog parka novim vozilima
 • nabava višenamjenske opreme kad god je to moguće (nabava uređaja za fotokopiranje, tiskanje).