OIV

Odašiljači i veze d.o.o., temeljem Zakona o javnoj nabavi, članak 6., (NN 120/2016, 114/2022), nisu javni naručitelj, ali primjenjuju sve bitne procedure Zakona koje pridonose kvalitetnom i transparentnom radu u području nabave s ciljem održanja i daljnjeg unaprjeđenja učinkovitog i društveno odgovornog poslovanja. Postupci nabave provode se prema dokumentaciji o nabavi, općim uvjetima i unutrašnjim aktima Odašiljača i veza.

Kontakt: nabava@oiv.hr