OIV


Osnovni podaci

09.02.2020.

Puni naziv:
Odašiljači i veze društvo s ograničenom odgovornošću, za prijenos i odašiljanje radijskih i televizijskih programa za račun drugih

Skraćeni naziv:
Odašiljači i veze d.o.o.

Sjedište:
Ulica grada Vukovara 269 d, 10000 Zagreb

Temeljni kapital: 20.376.010,00 EUR, uplaćen je u cijelosti.

Podaci o upisu u sudski registar: Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080428338

Osobni identifikacijski broj (OIB): 88150534338
PDV identifikacijski broj: HR88150534338
Matični broj poslovnog subjekta: 01629042


Pravne osobe kod kojih se vode računi Društva:

  • Hrvatska poštanska banka d.d., IBAN HR07 23900011100347957
  • Zagrebačka banka d.d., IBAN HR93 23600001101582397
  • Privredna banka Zagreb d.d., IBAN HR30 23400091110087671


Djelatnost

Prema klasifikaciji djelatnosti nadležne agencije HAKOM – Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Društvo je kao operator registrirano za obavljanje sljedećih djelatnosti:

  • davanje pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme
  • davanje u najam elektroničke komunikacijske mreže i/ili vodova
  • usluga prijenosa slike, govora i zvuka putem elektroničkih komunikacijskih mreža (što isključuje usluge radiodifuzije)
  • usluga upravljanja multipleksom u radiodifuziji
  • usluge prijenosa, odašiljanja i/ili prijama slike, govora, zvuka te drugih podataka namijenjenih za izravan prijam u javnosti u zemaljskoj radiodifuziji
  • usluge u satelitskoj službi
  • usluge u privatnoj pokretnoj mreži (PMR)

Pravni okvir na kojem se zasniva i koji u značajnoj mjeri uređuje područje djelatnost Odašiljača i veza čine sljedeći zakoni: