OIV

Vodstvo OIV-a

Odašiljači i veze d.o.o. tvrtka su u 100% -tnom vlasništvu Republike Hrvatske.Uprava i management

Odašiljači i veze d.o.o. je u 100 %-tnom vlasništvu Republike Hrvatske i društvo od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Skupština

 • Vlada Republike Hrvatske koju zastupa ministar mora, prometa i infrastrukture

Nadzorni odbor

E: nadzorni_odbor@oiv.hr

 • Krešo Antonović, predsjednik
 • Ivan Damjanović, zamjenik predsjednika
 • Damir Tkalčević, član

Uprava

Revizijski odbor

E: revizorski_odbor@oiv.hr

 • Ivan Damjanović, predsjednik
 • Snježana Bočkal, zamjenica predsjednika
 • Jelena Milinović, članica

 

Ustroj rada unutar OIV-a

Temeljni oblik ustroja rada unutar OIV-a su ustrojstvene jedinice za operativne sustave pružanja usluga iz područja telekomunikacija u nepokretnim mrežama kao i uporabom radiofrekvencijskog spektra, pružanja usluga projektiranja i nadzora u vezi s gradnjom i postavljanjem telekomunikacijskih objekata, izradbe projekata iz područja elektrike i elektronike, usluga montaže, održavanja i umjeravanja telekomunikacijske opreme, te obavljanje zajedničkih poslova za potrebe Društva. S ciljem kvalitetnijeg upravljanja Društvom i poslovnim procesima, početkom 2023. godine izvršena je reorganizacija Društva.

 

Organizacijske vrijednosti

Temeljne vrijednosti usmjeruju naš odnos prema partnerima, kupcima i dobavljačima, a oblikuju i našu korporativnu kulturu. Posvećenost, suradnja, iskrenost i sigurnost vrijednosti su koje pokreću sve naše aktivnosti i na njima gradimo vlastitu prepoznatljivost i jedinstvenost. Svi djelatnici zajedno s Upravom odgovorni su za promicanje naših temeljnih vrijednosti kroz svakodnevno poslovanje te stvaranje okruženja u kojem se potiču i cijene iznimni rezultati, poštenje i etičnost:
 • Posvećenost svakog našeg zaposlenika poslovnim izazovima
 • Suradnja na svim područjima unutar kompanije način je na koji tražimo put do novih rješenja, ali i nadahnuće u svim zadacima koji su pred nama
 • Iskrenost prvenstveno prema sebi i kolegama, našim klijentima i zajednici u kojoj živimo, kako bismo u svakom trenutku razumjeli potrebe jedni drugih
 • Sigurnost koju pružamo svim našim kolegama preslikavamo na sve aspekte rada i života jer želimo i dalje uspješno poslovati, brinuti se za naše zaposlenike, zajednicu i okoliš.

Poslovnik o radu Nadzornog odbora

Poslovnik o radu Nadzornog odbora

pdf 489 kb