OIV

Obavijest o privatnosti

Svrha obavijesti

Ovaj dokument objavljen je na mrežnim stranicama Odašiljača i veza d.o.o. (OIV) www.oiv.hr sa svrhom obavještavanja korisnika, dobavljača i vanjskih suradnika OIV-a čije osobne podatke obrađujemo o pojedinim elementima obrade te o načinu ostvarivanja njihovih prava na davanje ili povlačenje privole, prava na pristup, ispravak, brisanje, pravo na ograničenje obrade, prenosivost podataka te pravo da se na pojedinca ne odnosi automatizirana obrada koja uključuje izradu profila. Ovime poštujemo načelo transparentnosti kao temeljnog načela Opće uredbe o zaštiti podataka.

Sadržaj obavijesti

PODACI O VODITELJU OBRADE:

 • Odašiljači i veze d.o.o.
 • Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb
 • tel: + 385 1 618 6000
 • e-mail: oiv@oiv.hr

Osnovne informacije o voditelju obrade možete pronaći na sljedećoj internetskoj poveznici: https://oiv.hr/hr/o-nama/osnovni-podaci-i-djelatnost/

PODACI O SLUŽBENIKU ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA:

 • Hrvoje Novačić
 • tel: +385 1 618 6000
 • e-mail: szop@oiv.hr

SVRHA I PRAVNI TEMELJI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem ugovora ili na vaš zahtjev u smislu članka 6. stavka 1. točke (b) Opće uredbe o zaštiti podataka u svrhu:

Vaše osobne podatke obrađujemo ispunjavajući svoje pravne obveze u smislu članka 6. stavka 1. točke (c) Opće uredbe o zaštiti podataka u svrhu:

 • odgovaranja na zahtjeve za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem legitimnog interesa u smislu članka 6. stavka 1. točke (f) Opće uredbe, u svrhu:

 • videonadzora u svrhu zaštite osoba i imovine
 • vođenja evidencije dolazaka stranaka u objekte u vlasništvu ili pod upravljanjem OIV-a
 • održavanja poslovnih kontakata vođenjem baze poslovnih partnera
 • osiguravanja udaljenog pristupa informacijskim resursima OIV-a
 • dokazivanja sposobnosti dobavljača i provedbe ugovora o nabavi roba, radova i usluga.

Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem privole u smislu članka 6. stavka 1. točke (a) Opće uredbe, u svrhu:

 • optimalnog funkcioniranja svih značajki internetskih stranica i omogućavanja boljeg korisničkog iskustva
 • izdavanja „dugotrajnih“ dozvola pristupa objektima OIV-a.

OBRADA OSOBNIH PODATAKA PUTEM VIDEONADZORA

Sustav videonadzorne zaštite infrastrukture i podataka u vlasništvu ili pod upravljanjem OIV-a dio je integriranog sustava tehničke zaštite sa svrhom zaštite osoba i imovine. Pravni temelj obrade je legitiman interes OIV-a kao voditelja obrade osobnih podataka. Videosnimke dobivene putem videonadzornog sustava čuvamo najviše 60 dana ili duže ako su one izuzete kao dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom postupku. Videosnimke možemo dostaviti na zahtjev nadležnim tijelima ako je potrebno za provođenje postupaka temeljem zakonskih propisa.

POLITIKA KOLAČIĆA (COOKIES)

Na službenim mrežnim stranicama OIV-a koriste se tekstualne datoteke tzv. kolačići (cookies) koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje internetsku stranicu. Kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, ono potom šalje podatke pregledniku koji tada izrađuje tekstualnu datoteku. Preglednik dohvaća i šalje tekstualnu datoteku na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega.

Na našim stranicama koriste se tehnički kolačići koji se ne mogu isključiti jer su nužni za funkcioniranje internetske stranice. Osim tehničkih koristimo i funkcionalne, statističke i marketinške kolačiće za koje je omogućeno dati i povući privolu. O svakom kolačiću na izborniku Pojedinosti u skočnom prozoru Cookiebot programskog dodatka postoji njegov naziv, kratki opis, vrsta, trajanje pohrane i oznaka treće strane.

Povlačenje privole za kolačiće na korporativnoj mrežnoj stranici (www.oiv.hr, https://gledajbezbrige.oiv.hr/) može se realizirati preko ikone kolačića u donjem lijevom kutu naše mrežne stranice, a za ostale svrhe Zahtjev za povlačenje dane privole ili bilo koji upit vezan za obradu osobnih podataka dostavlja se u pisanom obliku, elektroničkom poštom na adresu: szop@oiv.hr.

KOJA SU VAŠA PRAVA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA?

Za ostvarivanje svojih prava možete nam se obratiti pisanim putem ili putem elektroničke pošte koristeći naše kontakt podatke:

 • Odašiljači i veze d.o.o.
 • Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb
 • e-mail: szop@oiv.hr.

Vaša prava su:

 • pravo na pristup osobnim informacijama
 • pravo na ispravak osobnih podataka
 • pravo na brisanje
 • iznimke vezane uz ostvarivanje navedenog prava predviđene su člankom 17. stavkom 3. Opće uredbe
 • pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka
 • pravo na prigovor.

DAVANJE NA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Temeljem sklopljenih ugovora o obradi osobnih podataka vaše osobne podatke možemo proslijediti na korištenje pružateljima informatičko-komunikacijskih rješenja i usluga koji djeluju kao izvršitelji obrade. Sklopljeni ugovor o obradi osobnih podataka onemogućuje izvršitelju da obrađuje vaše osobne podatke bez našeg naloga i da ih proslijeđuje trećim stranama.

Ova internetska stranica može koristiti Google Analytics, uslugu analize Interneta koju pruža Google Inc. („Google“). Google Analytics koristi kolačiće koji su pohranjeni na vašem računalu i koji omogućavaju analizu vašeg korištenja ove internetske stranice. Servis Googlea, Google Analytics anonimizira vašu IP adresu u državama članicama Europske unije, te se ta anonimizirana IP adresa koristi isključivo u praćenju posjećenosti i navika na našoj internetskoj stranici. Informacije koje stvaraju kolačići o tome kako koristite ovu internetsku stranicu (uključujući vašu IP-adresu) šalju se na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo pohranjuju. Google može koristiti ove informacije za evaluaciju vašeg korištenja internetske stranice, stvaranje izvještaja o aktivnosti na stranici za operatera stranice i za pružanje drugih usluga povezanih s korištenjem internetske stranice te Interneta. Google također može prenijeti te informacije trećim stranama, ako je to zakonski potrebno ili ako te treće strane obrađuju podatke prema ugovoru s društvom Google.

Ni pod kojim okolnostima Google neće povezati vašu IP-adresu s drugim Googleovim podacima. Instalaciju kolačića možete spriječiti tako da podesite postavke vašeg preglednika, međutim, moramo vas obavijestiti da, ako to napravite, nećete biti u mogućnosti u potpunosti koristiti sve funkcije ove internetske stranice. Ako želite onemogućiti spremanje kolačića od strane ovog servisa, zabranite ih na sljedećem linku: Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

Politikom zaštite osobnih podataka OIV se obvezao na kontinuirano poboljšanje sigurnosti osobnih podataka kroz interni sustav za upravljanje sigurnošću osobnih podataka. Opseg sustava za upravljanje sigurnošću osobnih podataka pokriva cjelokupno OIV-ovo poslovanje što uključuje sve zaposlenike, dobavljače i vanjske suradnike, procese, tehnologije i usluge društva i to na svim OIV-ovim lokacijama. Svi zaposlenici, dobavljači i vanjski suradnici pri radu s OIV-ovim informacijskim resursima dužni su pridržavati se zahtjeva propisanih politikom i standardima zaštite osobnih podataka kao što je navedeno i u javno dostupnom dokumentu na poveznici https://oiv.hr/media/2670/isms-zap-009-sigurnosne-upute-za-dobavljace-i-vanjske-suradnike_web_hr.pdf.

OIV prikuplja i obrađuje osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća razina sigurnosti i povjerljivosti podataka te omogućuje učinkovitu primjenu načela zaštite osobnih podataka i to: smanjenje količine osobnih podataka u obradi, smanjenje opsega obrade osobnih podataka, ograničavanja razdoblja pohrane i ograničavanja dostupnosti istima. OIV poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječio slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje, uvid ili pristup podacima. OIV poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi osigurao da su osobni podaci obrađeni za namjeravanu i legalnu svrhu točni, potpuni i aktualni. Svi zaposlenici voditelja obrade obvezuju se na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem Izjave o povjerljivosti i nepristranosti. Pristup osobnim podacima imaju ovlašteni zaposlenici po principu „need to know“.

RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, vaše osobne podatke više ne koristimo, te isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih u skladu sa zakonima i podzakonskim propisima.

KONTAKT INFORMACIJE

Ako imate pitanja u vezi s obradom vaših osobnih podataka, možete nam se obratiti na adresu elektorničke pošte: szop@oiv.hr ili na telefon +385 1 618 6000.

PROMJENE OBAVIJESTI O PRIVATNOSTI

Obavijest o privatnosti redovito ažuriramo kako bi ista bila točna i ažurna te zadržavamo pravo promjene sadržaja iste ako smatramo da je to nužno. O svim izmjenama i dopunama bit ćete pravovremeno informirani putem naše mrežne stranice.

Posljednja izmjena: 10. lipnja 2024.