OIV


Uvjeti korištenja

Svako korištenje Internet stranice tvrtke Odašiljači i veze d.o.o. te svih pridruženih stranica i servisa koji pripadaju domeni oiv.hr (dalje u tekstu: Internet stranica OIV-a) podliježe ovim Uvjetima korištenja. Dokumenti objavljeni na Internet stranici OIV-a smiju se kopirati samo ako se koriste za nekomercijalnu i osobnu upotrebu i samo uz navođenje svih zadržanih napomena i upozorenja o autorskim pravima, drugih upozorenja o vlasništvu bilo koje vrste, te svih ograničenja od odgovornosti koja su na ovim stranicama navedena. Bilo kakvo kopiranje, reprodukcija ili distribucija informacija sadržanih na ovim stranicama bez prethodnog izričitog odobrenja tvrtke Odašiljači i veze d.o.o. je zabranjeno.

Tvrtka Odašiljači i veze d.o.o. ulaže razumne napore kako bi informacije na Internet stranicama OIV-a stranicama bile ažurne, ali ne daje nikakva jamstva u pogledu njihove točnosti ili potpunosti. Svi korisnici spomenutih stranica suglasni su s činjenicom da osobno snose svaki rizik u vezi s pristupom i korištenjem sadržaja stranice. Tvrtka Odašiljači i veze d.o.o. neće biti odgovorna ni za kakvu izravnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja kao i za bilo kakvu pogrešku ili propust u sadržaju, odnosno neobjavljivanja ili brisanja sadržaja Internet stranice OIV-a.

Tvrtka Odašiljači i veze d.o.o. nastoji održati sve funkcionalnosti Internet stranice OIV-a, no ne može jamčiti da će sve funkcionalnosti biti uvijek dostupne niti odgovara za eventualnu nedostupnost kao ni za štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti ili greške u radu.

Internet stranice OIV-a sadrže informacije trećih strana i poveznice na druge internetske stranice nad kojima tvrtka Odašiljači i veze d.o.o. nema nikakvu kontrolu. Takve informacije se označuju na odgovarajući način uz upućivanje na pravo vlasništva trećih osoba kad smatramo da je to obvezno učiniti te kada je isto provedivo. Tvrtka Odašiljači i veze d.o.o. ne daje nikakva jamstva u pogledu točnosti ili bilo koje druge karakteristike te ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije trećih strana.

Tvrtka Odašiljači i veze d.o.o. zadržava pravo bilo kakve izmjene sadržaja ovih stranica, u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga, bez prethodne obavijesti te isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena.

Posljednja izmjena: 10. lipnja 2024.