OIV

12.03.2024.

S ciljem da se zadovolje nove poslovne potrebe, 12. ožujka 2024. godine svečano je obilježen početak radova izgradnje nove poslovne zgrade OIV-a u Zadru. Tom prilikom predsjednik Uprave Društva Mate Botica i član Uprave Denis Nikola Kulišić su na adresi Gaženička cesta bb obišli lokaciju, dok su stručnjaci OIV-a službeno uveli izvođača u posao.

Na ovoj lokaciji površine 2084 m2 izgradit će se gospodarsko-poslovna zgrada te skladišni prostor ukupne površine 1.185,31 m2, a izgradnja je planirana u tri dijela. Prva faza obuhvatit će izgradnju poslovne zgrade, pogonsko-skladišnog i uredskih prostora, dok će u drugoj i trećoj fazi biti izgrađeno zatvoreno i otvoreno skladište.

Prilikom pozdravnog govora Botica se predstavnicima grada Zadra na čelu sa gradonačelnikom Dukićem posebno zahvalio na razumijevanju poslovnih potreba OIV-a i izvrsnoj suradnji u proteklom razdoblju. Pritom je istaknuo kako se radi o jednoj u nizu investicija Društva  kojima se stvaraju preduvjeti za još kvalitetniju uslugu korisnicima te naglasio važnost izgradnje ovog regionalnog središta za budući razvoj kompanije i zapošljavanja lokalnog stanovništva i stvaranje novih, boljih radnih uvjeta.

Ovim događajem službeno je počeo teći rok za izvođenje radova, a svečanosti na lokaciji novog objekta prisustvovali su državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Josip Bilaver te predstavnici lokalne samouprave koji su dali svoj doprinos u realizaciji ovog projekta i to župan Božidar Longin, zamjenik župana Šime Vicković, gradonačelnik grada Zadra Branko Dukić, zamjenik gradonačelnika Ante Babić, pročelnik za prostorno uređenje i graditeljstvo Darko Kasap, kao i predstavnici izvođača, nadzora i projektant.

„Drago mi je da je upravo Zadar odabran za novi moderan logistički centar za Dalmaciju. Ova investicija pokazuje i da se OIV razvija na pravi način te postaje visokotehnološka kompanija koja prati razvoj novih tehnologija i trendova, a što u konačnici znači bolju i kvalitetniju uslugu za sve naše građane“, rekao je Bilaver.

Ukupna vrijednost investicije je oko 2,3 milijuna eura, a za izvođača je odabran Graditelj svratišta d.o.o. Nadzor radova vršit će AD CON d.o.o. dok će projektantski nadzor vršiti Cota i Cota d.o.o. koji je ujedno projektant građevine.

Izgradnjom ove gospodarsko-poslovne građevine u Zadru, OIV dobiva moderno logističko središte u sjevernoj Dalmaciji koje će biti ključno za potporu kontinuiranom rastu kompanije i  podizanje kvalitete i uvjeta rada, naglašavajući tako predanost Društva strategiji proširenja, decentralizacije i jačanju poslovnih kapaciteta, učinkovitosti i produktivnosti.