Kontaktirajte nas

e-mail: multimedia@oiv.hr

Usluge isporuke i distribucije multimedijskog sadržaja


OiV pruža usluge distribucije audiovizualnih sadržaja na više načina:
  • Zemaljskim odašiljanjem (DVB-T)
  • Satelitskim odašiljanjem
  • Optičkim mrežama unutar regije
  • Streamingom u mobilne mreže i na Internet

Više informacija dostupno je pod odašiljanjeprijenos podataka.

webmaster | Uvjeti korištenja | © 2002- Odašiljači i veze d.o.o. LinkedIN