Kontaktirajte nas

e-mail: multimedia@oiv.hr

Formatiranje i paketiranje multimedijskog sadržaja

 

Uvod

Usluge formatiranja i paketiranja sadržaja namijenjene su telekom i kabelskim operatorima kojima pružaju vremenski i novčano efikasan način lansiranja usluga baziranih na sadržajima, kao što su Pay TV, Video-on-Demand, Mobile TV, Internet TV.
OiV je implementirao višejezičnu, višeoperatorsku servisnu platformu za pružanje interaktivnih TV usluga u veleprodajnom modelu. Platforma podržava isporuku sadržaja uživo, sadržaja na zahtjev i usluga s dodanom vrijednošću na različite terminalne uređaje (TV prijemnike, računala i mobilne uređaje).
Svojim operatorima-korisnicima OiV nudi na izbor stotine TV kanala i bogatu Video-on-Demand arhivu. U skladu s potrebama operatora-korisnika OiV može implementirati posebno prilagođene kao i ekskluzivne pakete audiovizualnih sadržaja.
 

Prednosti za operatora-korisnika

  • Plaćanje po korištenju: OiV svoje usluge formatiranja i paketiranja sadržaja naplaćuje po korištenju, bez kapitalnih troškova za operatora-korisnika.
  • Vrijeme implementacije: OiV je u mogućnosti svoje usluge formatiranja i paketiranja sadržaja početi isporučivati operatoru-korisniku na komercijalnoj osnovi unutar nekoliko tjedana.
  • Bogata ponuda sadržaja: Proširiva u skladu s zahtjevima operatora-korisnika.
  • Bogata ponuda usluga: Pay TV, EPG, VoD, NPVR u više varijanti, usluge s dodanom vrijednošću.
 

Poslovni model veleprodaje

Ukoliko razmatrate lansiranje interaktivnih TV usluga, OiV će Vam rado pomoći u izradi poslovnog slučaja temeljenog na našim veleprodajnim uslugama formatiranja i paketiranja sadržaja.
webmaster | Uvjeti korištenja | © 2002- Odašiljači i veze d.o.o. LinkedIN