Kontaktirajte nas

e-mail: multimedia@oiv.hr

Live TV Headend


OiV Live TV Headend omogućuje telekomima i kabelskim operatorima unaprjeđenje ponude usluga kroz uvođenje novih TV kanala, a bez potrebe za skupom izgradnjom ili nadogradnjom vlastite Live TV Headend infrastrukture.
OiV Live TV Headend usluga uključuje:
  • Prihvat signala s bilo kojeg izvora (zemaljski, satelitski i drugi izvori);
  • Procesiranje signala u skladu sa specifikacijama operatora-korisnika (enkodiranje, transkodiranje, enkapsulacija);
  • Zaštitu signala od neovlaštenog korištenja (scrambling);
  • Isporuku signala u stvarnom vremenu u formatu specificiranom od strane operatora-korisnika.

 

OiV Live TV Headend infrastruktura

webmaster | Uvjeti korištenja | © 2002- Odašiljači i veze d.o.o. LinkedIN