Kontaktirajte nas

e-mail: multimedia@oiv.hr

Multimedijske usluge

 
OiV-ove multimedijske usluge omogućuju različite vidove manipulacije audiovizualnim sadržajima.
Akvizicija i obradaUsnimavanje sadržajaKontribucija sadržaja uživoPlayoutFormatiranje i paketiranjeLive TV HeadendInteraktivna TVInternet i Mobilna TVIsporuka i distribucija
Kliknite na područje od interesa!
Usluge akvizicije i obrade sadržaja našim korisnicima omogućuju usnimavanje i obradu multimedijskih sadržaja, kontribuciju sadržaja uživo i profesionalni TV playout.
Usluge formatiranja i paketiranja sadržaja namijenjene su telekom i kabelskim operatorima kojima pružaju vremenski i novčano efikasan način lansiranja usluga baziranih na sadržajima – Kabelska TV, Mobilna TV, Internet TV i Video na zahtjev (VoD).
Usluge isporuke i distribucije sadržaja našim korisnicima omogućuju plasman svojih proizvoda i usluga do njihovih krajnjih korisnika.
webmaster | Uvjeti korištenja | © 2002- Odašiljači i veze d.o.o. LinkedIN