Vijesti

11.12.2019 Zaposlenici OIV-a skupili 18.860,00 kuna za „Zakladu - dječja onkologija Rebro“
Donacija za izgradnju i opremanje novog odjela dječje hematologije i onkologije KBC-a Zagreb ...više
02.12.2019 Uprava OIV-a održala sastanak s kolegama iz Makedonije
Cilj je proširivanje suradnje dviju kompanija ...više
25.11.2019 Luka Tomić dobitnik Nagrade “Josip Lončar”
Nagrada za istaknute uspjehe u studiju, znanstvenoistraživačkoj djelatnosti i nastavi na području tehničkih znanosti ...više

ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM

Na temelju Strategije suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine (NN 26/15), Uprava Odašiljača i veza d.o.o. je na 287. sjednici, održanoj 17. listopada 2019. godine donijela Akcijski plan za provedbu antikorupcijskih mjera za razdoblje 2019.-2020. godine, temeljem kojega se provode mjere sustavnog otklanjanja uzroka korupcije, uz navođenje rokova izvršenja i obveze izvješćivanja. U okviru provedbe navedenih mjera, objavljujemo sljedeće:
 • Osnovne principe u pogledu odnosa s trećim stranama (aktivnost 37.):

  Društvena odgovornost. Radom i djelovanjem nastojati opravdati očekivanja svojih poslovnih partnera te svih pravnih osoba s kojima OIV posluje te pozitivno utjecati na društvenu okolinu i kvalitetu života.

  Profesionalnost. Poslove u djelokrugu svog poslovanja obavljati na zakonit, odgovoran i profesionalan način, sukladno svim zakonskim, etičkim i društvenim pisanim i ne pisanim ali pozitivnim normama društva.

  Etičnost. Odgovorno i savjesno ispunjavati obveze prema svim poslovnim partnerima te svim pravnim osobama s kojima OIV posluje.

  Organizacijska okolina. Poticati razvoj organizacijske i procesne okoline koja će jačati međuljudske odnose i poticati timski rad u društvu što bitno pridonosi odnosu prema trećoj strani, brzini odgovora, realizacije predmeta trećih strana i u konačnici zadovoljstvu OIV partnera u poslovnom svijetu.

  Razvoj. Posebnu pozornost poklanjati uvođenju novih tehnologija. Isto tako, kroz seminare, specijaliziranu obuku i dodatno školovanje omogućavati radnicima usvajanje novih znanja i zvanja ćime se može odgovoriti na učestale potrebe tržišta i korisnika OIV usluga.

  Poslovni odnos. Veliku brigu poklanjati zahtjevima i željama trećih strana, potrebama, a sve u cilju izgradnje uzajamno korisnih odnosa s trećom stranom.

Sponzorstva i donacije

Odašiljači i veze kao društveno odgovorno poduzeće tijekom godine zaprimaju zahtjeve za sponzorstva i donacije, a sve prema Pravilniku o sponzorstvima i donacijama. Ako nam želite poslati zahtjev za sponzorstvo ili donaciju, isti možete preuzeti u obliku Microsoft Word dokumenta i popuniti ga. Popunjen i ovjeren zahtjev možete dostaviti putem e-pošte na sponzorstva_i_donacije@oiv.hr.


Radi kontinuiranog provođenja mjera sustavnog otklanjanja korupcije, uključujući uklanjanje svih nedostataka koji pogoduju korupciji, imenovane su osobe za pojedina područja:
 • SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
  Kristina Čulina
  tel.: +385 (1) 618-6000
  fax: +385 (1) 618-6100
  e-mail: kristina.culina@oiv.hr
 • POVJERENIK ZA ETIKU
  Saša Vilović
  tel.: +385 (1) 618-6076
  fax: +385 (1) 618-6100
  e-mail: sasa.vilovic@oiv.hr
 • OSOBA ZA NEPRAVILNOSTI
  Danja Grbac
  tel.: +385 (1) 618-6344
  fax: +385 (1) 618-6060
  e-mail: danja.grbac@oiv.hr
 • UNUTARNJI REVIZOR
  Nada Vičić
  tel.: +385 (1) 618-6050
  fax: +385 (1) 618-6100
  e-mail: nada.vicic@oiv.hr

U cilju aktivne provedbe ovog Akcijskog plana, želja nam je da nas, ukoliko imate saznanja o određenim problemima ili sumnjama u korupciju unutar Odašiljača i veza d.o.o. o tome izvijestite na e-mail adresu: antikorupcija@oiv.hr.
S primjerenom pozornošću i angažmanom, poduzimati ćemo radnje protiv nepravilnosti i prijevara putem postupaka i kanala koje mehanizam pretpostavlja, pri tome u cijelosti štiteći izvor informacija.
webmaster | Uvjeti korištenja | © 2002- Odašiljači i veze d.o.o. LinkedIN