Vijesti

19.11.2018 Položeni vijenci u Vukovaru i Škabrnji
Odana počast svim braniteljima i civilima stradalim u agresiji 1991. ...više
06.11.2018 Sastanak OIV-a, ETV-a iz Srbije i RDC-a iz Crne Gore
Beograd, 30. listopada 2018. godine ...više
23.10.2018 OIV nastavlja s Projektom „Daleki horizonti“
Praktična nastava za učenike tehničkih strukovnih škola ...više

08.02.2011

PRIOPĆENJE UPRAVE OIV-a NA PROBLEME U PRIJEMU DVB-T SIGNALA ZBOG SMETNJI IZ ITALIJE
Tvrtka Odašiljači i veze d.o.o. (OiV), od pojave prvih problema u prijemu TV signala na zapadnoj obali Istre, a u zadnje vrijeme i u dijelovima Dalmacije (oko Zadra i Šibenika), kroz suradnju s Hrvatskom agencijom za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM), kao nacionalnim mjerodavnim regulatornim tijelom i u okviru zakonskih ovlaštenja intezivno poduzima sve raspoložive interventne mjere na rješavanju aktualnih problema. Realna je procjena Uprave OiV-a da je konačno i cjelovito rješenje ovog problema na kraći rok upitno, isključivo iz razloga što su smetnje u prijemu TV signala prouzročene neovlaštenim emitiranjem digitalnih TV signala nedopušteno visoke jakosti od strane talijanskih odašiljača, dakle izvan RH. Posebno želimo naglasiti da je detektirani uzrok problema u prijemu TV signala u izravnoj koliziji s odredbama Međunarodnog sporazuma o planu i raspodjeli frekvencijskih područja, koji je donesen i usvojen u Ženevi 2006, čije su odredbe obvezatne za sve zemlje članice odnosno njihove legitimne predstavnike.
Temeljem Odluka HAKOM-a iz travnja 2009. i srpnja 2010., na temelju provedenog javnog natječaja, OiV-u su izdane dozvole za obavljanje djelatnosti mrežnog operatora dva nacionalna DVB-T mutipleksa (MUXA i MUXB) i trećeg kombiniranog nacionalnog/regionalnog/lokalnog DVB-T multipleksa (MUXD). U predmetnim dozvolama, pored ostalog, precizno su definirani kriteriji odnosno uvjeti dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra, ključni tehnički parametri o elektroničkim komunikacijskim mrežama i uslugama te kriteriji pokrivenosti signalom određenih područja u Republici Hrvatskoj.
Slijedom navedenog, Uprava OiV-a odgovorno izjavljuje:
OiV svoju djelatnost mrežnog operatora digitalnog emitiranja TV programa u RH obavlja isključivo i u potpunosti u suglasju sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama te uz primjenu svih uvjeta i tehničkih parametara određenih Dozvolama.
Temeljem važećih zakonskih propisa i dobivenih Dozvola, OiV nije nadležan niti može samostalno i bez prethodnog odobrenja HAKOM-a mijenjati utvrđene parametre odašiljanja odnosno frekvenciju ili snagu (razinu) elektromagnetskog polja za pojedina područja.
Uprava OiV-a se odgovorno očituje na određene napise u medijima da za sadašnje smetnje i probleme u prijemu TV signala na dijelovima područja Istre i Dalmacije OiV niti u kojem smislu ne snosi bilo kakvu odgovornost.
Slijedom navedenog, Uprava OiV-a očekuje od nadležnih institucija države da se u što skorije vrijeme osiguraju uvjeti za nesmetanu uporabu dodijeljenih frekvencija, a za koje OiV uredno podmiruje svoje obveze, kako bi se izbjeglo stanje slično s analognom televizijom ili FM radijem, kada su nedopušteni signali talijanskih odašiljača godinama ometali i još uvijek u FM-u spektru ometaju signale hrvatskih odašiljača duž cijele Jadranske obale.
S obzirom na planirani nastavak prelaska na digitalno emitiranje i u drugim regijama u Republici Italiji, ukoliko talijanska regulatorna agencija ne uskladi uporabu radio frekvencijskog spektra s međunarodnim frekvencijskim planom, u narednom razdoblju je realno za očekivati slične probleme i na preostalom dijelu Jadranske obale i otoka.
Kako bi se ublažili postojeći problemi, OiV je interventno, uz suglasnost HAKOM-a, instalirao dodatne digitalne odašiljače za područja Istre koja su pogođena smetnjama, putem kojih se emitiraju nacionalni TV programi u MUX-u A na kanalu K-68 (Plovanija, Buje, Novigrad, Poreč, Vrsar, Rovinj i Umag). U interventnu mjeru investirano je više od 1 milijun kn.
OiV će kao i do sada, u interesu prvenstveno gledatelja i nakladnika, u okviru zakona, svojih ovlasti i mogućnosti poduzimati sve raspoložive mjere kako bi doprinio rješavanju problema prijema digitalnog signala u Republici Hrvatskoj.
webmaster | Uvjeti korištenja | © 2002- Odašiljači i veze d.o.o. LinkedIN