Vijesti

11.12.2019 Zaposlenici OIV-a skupili 18.860,00 kuna za „Zakladu - dječja onkologija Rebro“
Donacija za izgradnju i opremanje novog odjela dječje hematologije i onkologije KBC-a Zagreb ...više
02.12.2019 Uprava OIV-a održala sastanak s kolegama iz Makedonije
Cilj je proširivanje suradnje dviju kompanija ...više
25.11.2019 Luka Tomić dobitnik Nagrade “Josip Lončar”
Nagrada za istaknute uspjehe u studiju, znanstvenoistraživačkoj djelatnosti i nastavi na području tehničkih znanosti ...više

23.08.2011

Plan gašenja analognih TV odašiljača tzv. "Analognih otoka"
Temeljem Strategije, uz suglasnost HAKOM-a i Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku, tijekom rujna biti će trajno isključeni svi preostali analogni televizijski odašiljači, a prema niže navedenom rasporedu.
Gledateljima s područja analognih otoka, koji nakon gašenja analognih odašiljača neće moći ostvariti prijam TV programa HRT-a možemo predložiti prijam sa satelita za koji se ne plaća dodatna pretplata. Više informacija o mogućnostima prijama HRT programa sa satelita....
Za sve daljnje informacije molimo da se obratite HRT-u:
  1. Tel: 01/ 634-4506, 01/ 634-4507
  2. Poštom na: HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA, PJ RTV pristojba, Prisavlje 3, 10 000 Zagreb - „za satelitsku karticu“
  3. Faks: 01/ 634-4237
  4. e-mailom: analogni@hrt.hr

Plan gašenja analognih televizijskih odašiljača

1. rujan 2011.

15. rujan 2011. 22. rujan 2011. 30. rujan 2011.
D01    GRADAC NAŠIČKI
D01    ZLATAREVAC
D02    GORNJI LIPOVAC
D02    GUNJAVCI
D02    IMRIJEVCI
D02    LUKAČ
D02    PAKA
D02    PODVINJE
D02    PODVRŠKO
D02    RAVAN - BRČINO
D02    SOVSKI DOL
D03    BEDNJA
D03    CVETLIN
D03    DRENOVEC
D03    DUBOVEČAKI
D03    GLOBOČEC
D03    GORNJA VOĆA
D03    LEDINEC
D03    LUŽAN BIŠKUPEČKI
D03    SLANJE
D03    SVIBOVEC
D04    BLAGUŠA
D04    DEGIDOVEC
D04    GRDANJCI  I
D04    GRDANJCI  II
D04    GVOZDANSKO
D04    HRVATSKA DUBICA
D04    JESENJE
D04    KRIŽ
D04    KULJANI
D04    KUMROVEC
D04    KUPČINA
D04    LIPOVEC
D04    MARIJA BISTRICA
D04    MEDVEN DRAGA
D04    PETRINJA
D04    PLANINA GORNJA
D04    RAVNICE
D04    RUDE MAČKOVEC
D04    SMEROVIŠĆE
D04    SOŠICE
D06    BAKOVAC KOSINJSKI
D06    BAŠKE OŠTARIJE
D06    BJELOLASICA - PANORAMA
D06    BLAŽEVCI
D06    BUKOV VRH
D06    ČANAK
D06    DESMERICE
D06    DOLJANI
D06    DONJI KOSINJ
D06    DREŽNICA
D06    GORNJA DOBRA
D06    HRELJIN
D06    LETINAC
D06    LIČKO PETROVO SELO
D06    MOČILE
D06    PLEMENITAŠ
D06    VITUNJ
D06    VRATNIK  II
D05    CRES  II
D05    DONJA KLADA
D05    FARA
D05    FUŽINE JEZERO
D05    HRVATSKO
D05    JABLANAC
D05    KUŽELJ
D05    POLJICA
D05    ZORETIĆI
D05    ŽEJANE
D07    DINJIŠKA
D07    IST
D07    KNIN  II
D07    KRUŠEVO
D07    LIČKA KALDRMA
D07    SAPINI DOCI
D07    SILBA
D07    SOLINE
D07    SUVAJA
D07    VLAŠIĆI II
D07    VRPOLJE
D07    ZATON (ŠIBENSKI)
D08    BAĆINA
D08    BISKO
D08    BRNA
D08    DOL
D08    DONJI DOLAC
D08    JELSA
D08    MALI PROLOG
D08    MASLINICA
D08    MILNA (BRAČ)
D08    POTRAVLJE
D08    SLIME
D08    UBLI
D08    VRGORAC POLJE
D08    VRUĆICA
D08    ZAKUČAC
D08    ZAVALA
D09    ČEPIKUĆE
D09    LISAC
D09    MALI STON
D09    MARANOVIĆI
D09    TOČIONIK
D09    TRNOVICA
 
 
webmaster | Uvjeti korištenja | © 2002- Odašiljači i veze d.o.o. LinkedIN