PROBLEMI PRIJAMA

Digitalna televizija (DVB-T/T2), DAB+NOVO i FM radio

Prijava smetnji i problema prijama signala...

Dostupnost signala, Prekidi odašiljanja...

Informacije i savjeti...

Vijesti

17.09.2018 Predstavljena iskustva testnog emitiranja digitalnog radija u sklopu ELMAR-a
Interes za daljnje emitiranje na DAB+ platformi postoji ...više
17.09.2018 Panoramske kamere OIV-a u službi sigurnosti zračnog prometa
AXIS kamere nadziru rute letova malih zrakoplova u Hrvatskoj ...više
12.09.2018 OIV CEO, Mate Botica sudjelovao na panelu u sklopu GDi Solution Days 2018
Razvoj hrvatske digitalne ekonomije i širokopojasnog interneta kao preduvjeta digitalizacije društva ...više
MBT 2018 – 16. godišnji skup regionalnih radio-difuznih organizacija
webmaster | Uvjeti korištenja | © 2002- Odašiljači i veze d.o.o. LinkedIN
POČETNA