OIV

Optička infrastruktura:
prijenos podatakaJedan smo od vodećih pružatelja usluga prijenosa podataka velikih brzina u Republici Hrvatskoj. Usluga podržava različite tehnološke platforme (PDH/SDH, Ethernet/GbEthernet, IP) i pruža se prijenosnim sustavom svjetlovodnih veza baziranih na DWDM tehnologiji vrlo visoke pouzdanosti s visokim stupnjem redundancije.

Za potrebe pružanja elektroničkih komunikacijskih usluga izgradili smo modernu svjetlovodnu mrežu baziranu na DWDM tehnologiji koja se kontinuirano proširuje. Mreža je izgrađena korištenjem svjetlovodne infrastrukture tvrtki u vlasništvu RH i omogućuje pružanje širokog raspona usluga prijenosa telekomunikacijskog kapaciteta velikih brzina prijenosa podataka (od 2 Mbit/s do 100 Gbit/s) između gradova Zagreb, Rijeka, Zadar, Split, Varaždin, Osijek i dr., a koristi se i za distribuciju radijskih i TV programa te za multimedijske usluge.

Pouzdanost i upravljanje kapacitetima za usluge visoke dostupnosti

Odgovorno upravljamo svjetlovodnom infrastrukturom u vlasništvu RH kako bismo za javne i komercijalne mission critical usluge osigurali uvijek pouzdanu i sigurnu optičku infrastrukturu.

KABELSKA KANALIZACIJA

trase duže od 2100 km

SVJETLOVODI (DARK FIBER)

duži od 8000 km

U ZAKUP SMO DALI

više od 2200 km svjetlovoda

SVJETLOVODNA INFRASTRUKTURA

koristi se u realizaciji agregacijske mreže NP-BBI

Do Satelitskog i multimedijskog središta u Deanovcu izgradili smo kabelsku kanalizaciju (DTK) i postavili svjetlovodni kabel što nam je omogućilo da u Deanovcu počnemo pružati usluge kolokacije prostora za pohranu podataka zainteresiranim stranama kao i povezivanje Deanovca u transmisijsku mrežu prema susjednim zemljama u cilju kvalitetnijeg pružanja satelitskih i multimedijskih usluga.

Nadležni smo za tehničku provedbu Nacionalnog programa NP-BBI razvoja širokopojasne infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, a nositelj programa je Ministarstva prometa, mora i infrastrukture. Očekivano trajanje aktivnosti projektiranja i gradnje ovog značajnog projekta je najkasnije do kraja 2023. godine.

I dalje nastavljamo proširivati ponudu telekomunikacijskih usluga preko povećanja telekomunikacijskih kapaciteta u svjetlovodnoj mreži, a neprestanim ulaganjem u sustav i širenje svjetlovodnih komunikacijskih mreža želimo da svako kućanstvo u Hrvatskoj ima pristup širokopojasnom internetu.

Kapaciteti naše optičke infrastrukture

100

brzina prijenosa po kanalu prijenosne mreže

4000

km trasa optičkih niti

9,6

Tbit/s DWDM sustav

50+

čvorova prijenosne mreže bazirane na svjetlovodima

Višeuslužna mreža (IP/MPLS)

Pokrenuli smo projekt izgradnje i uspostave paketski bazirane višeuslužne prijenosne mreže (IP/MPLS), nadogradnjom na postojeću prijenosnu mrežu baziranu na DWDM tehnologiji.

Uspostavom višeuslužne mreže omogućit će se:

  • postupno migriranje korisnika usluga prijenosa telekomunikacijskih kapaciteta s PDH/SDH hijerarhijskog sustava na IP (paketski) bazirane sustave,
  • pružanje novih usluga prilagođenih zahtjevima korisnika,
  • optimiziranje zauzeća kapaciteta prijenosnog sustava,
  • lakše uvođenje novih tehnologija na telekomunikacijskom tržištu,
  • uspostava više paralelnih mreža u sklopu OIV prijenosne mreže.

OIV-ov sustav svjetlovodnih mreža

Želite zakupiti optički kapacitet?

Naša optička mreža pružit će vam maksimalnu pouzdanost za mission-critical prijenose podataka.