OIV

Pažnja i posvećenost
stvaraju trajne vrijednosti 

 


OIV - digitalni signali i mreže kao društveno odgovorno poduzeće nastoji, kada god je to moguće, humanitarno pomoći djeci ili ljudima u nevolji, donirati darovite studente, predškolske i školske ustanove te znanstveno-stručne skupove.

Dva su osnovna kriterija kako ocjenjujemo zaprimljene prijedloge za donacije ili sponzorstava:

  • Izvrsnost
    Podnositelji zahtjeva moraju opravdati sredstva svojim dosadašnjim radom i rezultatima, zalaganjem, predloženim projektom/programom te prijedlogom provedbe i procjenom traženih sredstava

  • Nepristranost i jednakost postupka
    Za sve podnositelje zahtjeva vrijedi jednak postupak, a zahtjevi će biti procijenjeni temeljem njihove vrijednosti i ustanovljenih kriterija neovisnom stručnom procjenom.

Da bismo razmotrili vaš upit, pošaljite nam ispunjeni Zahtjev za sponzorstvo ili donaciju.


Popunjen i ovjeren zahtjev možete nam dostaviti putem e-pošte na sponzorstva_i_donacije@oiv.hr